Plantning

Hyben Vital ApS Pioner indenfor hyben-plantager.

 

 

For at sikre fortsatte forsyninger samt kvaliteten af de anvendte hyben, er Erik Farmers Hyben Vital ApS, som de første i Danmark, begyndt at plante hyben i plantager.

I flere år steg efterspørgslen på hyben så kolossalt, at det langelandske familiefirma – som gennem årene er vokset fra en til 15 ansatte – ikke længere kunne basere produktionen på de mængder, som pensionister og naturinteresserede over hele landet har samlet ind.

Så i foråret 1997 skrev firmaet Danmarkshistorie ved som de første at tilplante dansk landbrugsjord med vilde hyben. Der blev plantet seks hektar det første år, året efter yderligere 30 hektar – og i dag dyrkes der mere end 200 hektar med Rosa Canina Lito.

Plantningen sker via en specialkonstrueret maskine, som i en arbejdsgang kultiverer jorden, dækker jorden med et lag folie og stikker planten ned gennem folielaget.

Plante-udvikling.

Et andet væsentligt område for Erik Farmers Hyben Vital ApS er udviklingen af nye hybensorter og allerede i starten af 1990'erne udtog Erik Farmers Hyben Vital ApS de første stiklinger til det, som siden skulle blive moderplanten for titusinder af hybenbuske.

I mange år har botanikere og jordbrugsforskere sammen med Erik
Farmers Hyben Vital ApS forsket i at udvikle nye hybensorter.

Gennem en årrække havde man iagttaget frømængde, spiringsevne og bærgivning på hundreder af forskellige hybenkulturer rundt om i det
danske landskab, og den ubetinget største og mest kraftfulde fandt man
i et hybenhegn på Nordfyn.


Erik ”Farmer” døbte planten Rosa Canina Lito – sidstnævnte efter Line, hans barnebarn og Tove Poulsen fra Otterup, der i første omgang havde fundet den potente plante.

Der forskes stadigt i at finde nye specielle egenskaber og der er tilplantet store arealer med hyben af sorten Rosa Canina Lito®.

Høst.

Efter ca. 3-4 år kan der høstes med en særlig hybenhøster som kan køre på arealet mellem rækkerne og høste bærrene i plantagerne. Derefter køres bærrene hjem til opbevaring og videre forarbejdning.

 
Copyright Hyben Vital International ApS